PRIVACY

INTRO

Dit privacy statement gaat over de persoonsgegeven die door galerie urban photos worden verwerkt.

 

KLANTGEGEVENS

Persoonsgegevens zoals u die heeft ingevuld tijdens uw registratie voor de door ons aangeboden diensten, nodig voor onze administratie en bedrijfsvoering, slaan wij digitaal op en in ons papieren archief (aan- en verkoopfacturen e.d.). De persoonsgegevens die wij opslaan bestaan uit: Naam, adres, woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer en BTW nummer.

 

WAAR HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VOOR NODIG

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u in de gelegenheid te stellen om beelden uit onze beeldbank te bestellen. Tevens gebruiken wij een gedeelte van uw persoonsgegevens (uitsluitend naam en e-mailadres) voor het sturen van nieuwsbrieven.

 

VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is voor onze financiële administratie (accountant), of daar juridisch toe worden verplicht.

 

BEWAARTERMIJN

Klantgegevens worden in onze administratie gedurende de wettelijke bewaar- termijn (van de belastingdienst) bewaard ook na beëindiging van eventuele contracten. De Logfiles op onze server worden gedurende 6 maanden bewaard. Bij aanmelding op onze website, worden uw gegevens bewaard tot u ons schriftelijk of per email verzoekt uw account te verwijderen, dit kan echter alleen met het in het account vermelde e-mailadres.

 

INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDERING

Indien u inzage wilt, correcties heeft of verwijdering van door ons vastgelegde persoonsgegevens wenst, dan kun u ons dit per email doorgeven aan info@urbanphotos.nl.

 

ANALYSE GEBRUIK WEBSITES

Wij gebruiken op onze website Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. Dit gebeurt zover mogelijk anoniem. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Er worden op onze site cookies gebruikt die nodig zijn voor het functioneren van de website

 

COOKIES NIET ACCEPTEREN

Als anonieme bezoeker van onze website kunt u ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren via de instellingen in uw browser. Als geregistreerde gebruiker op onze website heeft u die mogelijkheid niet, omdat uw inlog wordt bewaard d.m.v. een cookie.

 

DATA-PORTABILITEIT

Data-portabiliteit is in ons geval niet van toepassing omdat wij geen persoonsgegevens verwerken waar toestemming voor moet worden verleend.galerie urban photos doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering met de door u tijdens de registratie verstrekte gegevens.

 

 

 

CONTACT

 

Adres Galerie

Pannekoekstraat 54a

3011 LJ Rotterdam

010-280 94 95

info@urbanphotos.nl

 

 

OPENINGSTIJDEN

maandag op afspraak

dinsdag 10:00 - 17:30

woensdag 13:30 - 17:30

donderdag 10:00 - 17:30

vrijdag 10:00 - 17:30

zaterdag 10:00 - 17:30

zondag 13:00 - 17:00

 

©2004-2018 Galerie Urban Photos